Biztonságos vásárlás, korrekt üzleti kapcsolat!       B2B és B2C Partnerportál

Partnerportálunkon szabadon vásárolhat!

Késedelmes fizetés

A Cadmas Kft. mind a partnerportálján, mind telephelyein vagy kiszállításai során különböző fizetési kondíciókat alkalmazhat vagy különböző fizetési kondíciókban állapodhat meg Partnereivel. A nyitott szállítások esetén a Kft.-nk által megállapított fizetési határidők vagy a kétoldalú szerződésekben foglalt fizetési határidők tekintetében - ha azt a kétoldalú szerződés máshogy nem szabályozza, a következők szerint jár el.

A fizetési határidő lejárata az a nap, ameddig az ellenérték 100%-ának meg kell érkeznie átutalással vagy készpénfizetéssel, esetleg bankkártyás fizetéssel a Kft. bankszámlájára, pénztárába.

Amennyiben a fizetési határidőn túl kerül részben vagy egészben kiegyenlítésre az ellenérték, úgy a Cadmas Kft. felszámítja a behajtási költségátalány jogszabály szerint hatályos összegét és a kifizetés napjáig keletkezett késedelmi kamatot. A halasztott fizetési mód határidejének be nem tartása, kizárólag a fizetésre kötelezett felelőssége. Késedelmes fizetés esetén a fizetési kondíciót azonnali fizetésre állíthatjuk, így a későbbiekben halasztott fizetési módra nem lesz lehetőség cégünknél.

A Cadmas Kft. egyes partnereinél keretösszeget állapíthat meg, mely a teljes nyitott szállítás(ok) bruttó számlaértékével kerül összevetésre. A keretösszeg fölött akkor sem történik újabb nyitott szállítás, ha nincs lejárt számlája a partnernek. A keretösszegen belüli lejárt számla esetén nem történik árukiadás. A lejárt számla 15 napon túl átadásra kerülhet a követelés behajtást intéző kollégákhoz, majd ügyvédünkhöz.

A számla elvesztése, pótlás kérése a fizetési határidőt nem módosítja.

A Cadmas Kft. által kibocsájtott számlán vagy szállító levélen történő áruátvétel partner általi igazolása mind mennyiségben, mind minőségben történő átvételt kell igazoljon. Reklamációt 3 napon belül fogadunk el, melyet kivizsgálunk és kezelünk. Fizetési határidő után semminemű áruval kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

 

     

Követelés kezelésünk

Cégünk a Cadmas Kft. a lejárt kintlévőségeit alábbi módon kezeli:

A fizetési határidő lejárta után "fizetési emlékeztetőt" küld partnerének, melyben egyeztetési lehetőséget biztosít a tartozással kapcsolatban. A tartozás kiegyenlítésével a folyamat befejeződik.

Késedelmes fizetés esetén a Cadmas Kft. egyoldalúan megszünteti a nyitva szállítást és kizárólag készpénzes vagy előre utalásos módon szolgálja ki a partnert. Ezt követően fizetési felszólítást küld és tájékoztatja a kötelezettet a Cadmas Kft. további lehetséges lépéseiről.

A tartozás fennállása esetén a Cadmas Kft. saját hatáskörben az alábbi lépéseket teszi meg.

  1. - külső követeléskezelő céget bíz meg és átadja a tartozással kapcsolatos információkat a megbízott számára. A behajtás pillanatnyi és várható költségeit a követelés kezelő előzetesen megküldi kötelezett felé, aki dönthet a tartozás már költséggel terhelt kifizetéséről vagy nemfizetésével hozzájárul a behajtási folyamat folytatásához.
  2. - a késedelem 20 naptári napot meghaladó eseteiben a Cadmas Kft. a partner adott évi késedelmesen fizetett számláival kapcsolatban az adott üzleti évben késedelmi kamatot is fel fog számítani.
  3. - a késedelem 30 naptári napot meghaladó eseteiben a jogszabálynak megfelelően a Cadmas Kft. felszámítja a "Behajtási költségátalány" díját minden partner által késedelmesen kifizetett számlájára.   
  4. - a Cadmas Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó késedelmet követően bármikor eladja a kötelezettől fennálló követeléseit és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat, vállalkozási és kapcsolattartási adatokat, valamint a kötelezetttel kapcsolatban gyűjtött egyéb információikat a kötelezett beleegyezése nélkül átadja a követelésvásárlónak.

Az általunk alkalmazott késedelmi kamat mértéke a jogszabályok által megengedett, MNB (Magyar Nemzeti bank) alapkamat + 8%.

A behajtási költségátalány összege a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul, jelenleg (2019.01.02.): 40 EUR/késedelmes számla, illetve a megfelelő HUF árfolyamon átszámolt magyar forint összege.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Beszállítóink, Partnereink és Munkatársaink védelme érdekében a kintlévőségeket kezeljük!

Kérdése van?
Hívjon vagy írjon most!

+36 30 624 8833

info@cadmas.hu

 

Egyes termékek a tömegük vagy méretük miatt kizárhatnak szállítási módokat.

Egyes bejelentkezett vállalati partnereink nettó árakat látnak, de áraink típusát minden esetben kijelezzük.