Biztonságos vásárlás, korrekt üzleti kapcsolat!       B2B és B2C Partnerportál

use the Google Translate in the upper left corner, verwenden Sie den Google Übersetzer in der oberen linken Ecke, utilisez le Google Translate dans le coin supérieur gauche, usa el Google Translate en la esquina superior izquierda, usa il Google Translate nell'angolo in alto a sinistra, 使用左上角的谷歌翻译, 왼쪽 상단 모서리에서 Google 번역 사용

Partnerportálunkon szabadon vásárolhat!

Késedelmes fizetés

A Cadmas Kft. mind a partnerportálján, mind telephelyein vagy kiszállításai során különböző fizetési kondíciókat alkalmazhat vagy különböző fizetési kondíciókban állapodhat meg Partnereivel. A nyitott szállítások esetén a Kft.-nk által megállapított fizetési határidők vagy a kétoldalú szerződésekben foglalt fizetési határidők tekintetében - ha azt a kétoldalú szerződés máshogy nem szabályozza, a következők szerint jár el.

A fizetési határidő lejárata az a nap, ameddig az ellenérték 100%-ának meg kell érkeznie átutalással vagy készpénfizetéssel, esetleg bankkártyás fizetéssel a Kft. bankszámlájára, pénztárába.

Amennyiben a fizetési határidőn túl kerül részben vagy egészben kiegyenlítésre az ellenérték, úgy a Cadmas Kft. felszámítja a behajtási költségátalány jogszabály szerint hatályos összegét és a kifizetés napjáig keletkezett késedelmi kamatot. A halasztott fizetési mód határidejének be nem tartása, kizárólag a fizetésre kötelezett felelőssége. Késedelmes fizetés esetén a fizetési kondíciót azonnali fizetésre állíthatjuk, így a későbbiekben halasztott fizetési módra nem lesz lehetőség cégünknél.

A Cadmas Kft. egyes partnereinél keretösszeget állapíthat meg, mely a teljes nyitott szállítás(ok) bruttó számlaértékével kerül összevetésre. A keretösszeg fölött akkor sem történik újabb nyitott szállítás, ha nincs lejárt számlája a partnernek. A keretösszegen belüli lejárt számla esetén nem történik árukiadás. A lejárt számla 15 napon túl átadásra kerülhet a követelés behajtást intéző kollégákhoz, majd ügyvédünkhöz.

A számla elvesztése, pótlás kérése a fizetési határidőt nem módosítja.

A Cadmas Kft. által kibocsájtott számlán vagy szállító levélen történő áruátvétel partner általi igazolása mind mennyiségben, mind minőségben történő átvételt kell igazoljon. Reklamációt 3 napon belül fogadunk el, melyet kivizsgálunk és kezelünk. Fizetési határidő után semminemű áruval kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

 

     

Követelés kezelésünk

Cégünk a Cadmas Kft. a lejárt kintlévőségeit alábbi módon kezeli:

A fizetési határidő lejárta után "fizetési emlékeztetőt" küld partnerének, melyben egyeztetési lehetőséget biztosít a tartozással kapcsolatban. A tartozás kiegyenlítésével a folyamat befejeződik.

Késedelmes fizetés esetén a Cadmas Kft. egyoldalúan megszünteti a nyitva szállítást és kizárólag készpénzes vagy előre utalásos módon szolgálja ki a partnert. Ezt követően fizetési felszólítást küld és tájékoztatja a kötelezettet a Cadmas Kft. további lehetséges lépéseiről.

A tartozás fennállása esetén a Cadmas Kft. saját hatáskörben az alábbi lépéseket teszi meg.

  1. - külső követeléskezelő céget bíz meg és átadja a tartozással kapcsolatos információkat a megbízott számára. A behajtás pillanatnyi és várható költségeit a követelés kezelő előzetesen megküldi kötelezett felé, aki dönthet a tartozás már költséggel terhelt kifizetéséről vagy nemfizetésével hozzájárul a behajtási folyamat folytatásához.
  2. - a késedelem 20 naptári napot meghaladó eseteiben a Cadmas Kft. a partner adott évi késedelmesen fizetett számláival kapcsolatban az adott üzleti évben késedelmi kamatot is fel fog számítani.
  3. - a késedelem 30 naptári napot meghaladó eseteiben a jogszabálynak megfelelően a Cadmas Kft. felszámítja a "Behajtási költségátalány" díját minden partner által késedelmesen kifizetett számlájára.   
  4. - a Cadmas Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó késedelmet követően bármikor eladja a kötelezettől fennálló követeléseit és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat, vállalkozási és kapcsolattartási adatokat, valamint a kötelezetttel kapcsolatban gyűjtött egyéb információikat a kötelezett beleegyezése nélkül átadja a követelésvásárlónak.

Az általunk alkalmazott késedelmi kamat mértéke a jogszabályok által megengedett, MNB (Magyar Nemzeti bank) alapkamat + 8%.

A behajtási költségátalány összege a mindenkor hatályos jogszabályok szerint alakul, jelenleg (2019.01.02.): 40 EUR/késedelmes számla, illetve a megfelelő HUF árfolyamon átszámolt magyar forint összege.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Beszállítóink, Partnereink és Munkatársaink védelme érdekében a kintlévőségeket kezeljük!

Kérdése van?
Hívjon vagy írjon most!

+36 30 624 8833

info@cadmas.hu

 

Egyes termékek a tömegük vagy méretük miatt kizárhatnak szállítási módokat.

Egyes bejelentkezett vállalati partnereink nettó árakat látnak, de áraink típusát minden esetben kijelezzük.